بر اساس گزارش بانک مرکزی، رشد اقتصادی فصل بهار بدون نفت و با احتساب بخش نفت به ترتیب برابر با ۴.۷ و ۶.۲ درصد بوده‌است.

عناوین بیشتر