در حالی که اقتصاد هند به شدت تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا قرار گرفت و ضررهای قابل توجهی را تجربه کرد، آمار ارائه شده…

عناوین بیشتر