کد خبر 442726

روابط عمومی موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی، یازدهمین گزارش از سلسله گزارش‌های مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی در خصوص بحران کرونا، با عنوان «تأثیرات بحران کرونا بر سازمان تأمین اجتماعی: درآمدی بر تأثیرات کرونا ویروس بر منابع و هزینه‌های سازمان تأمین اجتماعی» منتشر شد.

به گزارش اقتصادآنلاین ، یازدهمین گزارش از سلسله گزارش‌های مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی در خصوص بحران کرونا، با عنوان «تأثیرات بحران کرونا بر سازمان تأمین اجتماعی: درآمدی بر تأثیرات کرونا ویروس بر منابع و هزینه‌های سازمان تأمین اجتماعی» منتشر شد.

با همه‌گیری کرونا، سازمان تأمین اجتماعی، اقدامات زیادی را برای کنترل شیوع و همچنین تخفیف ابعاد اجتماعی و اقتصادی ویروس به اجرا گذاشت. در گزارش حاضر این اقدامات سازمان با یک دسته‌بندی جدید در پنج قالب، شامل گسترش دسترسی به خدمات درمانی، استمهال یا امهال موقتی پرداخت بیمه‌ها، تسهیل برخورداری از بیمه بیکاری، گسترش و تسهیل مزایای کوتاه‌مدت مانند غرامت دستمزد ایام بیماری  و تعدیل رویه‌های اداری و مکانیسم ارائه خدمات مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که اقدامات و تدابیر سازمان در مقابله با کرونا ِ بیشتر اقداماتی را که صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی در جهان، در حمایت از نیروی کار و کارفرمایان تحت پوشــش خود انجام داده‌اند، شامل می‌شود.

در ادامه گزارش، اثرات بحران کرونا بر سازمان تأمین اجتماعی در حوزه‌های منابع، مصارف و پایداری سازمان مورد تحلیل قرار گرفته است . نتایج تحلیل‌های این بخش نشان می‌دهد که سازمان، گرچه در تخفیف پیامدهای ناشی از بحران در کشور مثمر ثمر بوده است، اما هم به‌واسطه اقدامات سیاستی و هم به دلیل اثرات طبیعی و ذاتی بحران، چه در سمت منابع و چه در سمت مخارج تحت تأثیر قرارگرفته است.

در ادامه گزارش تلاش شده است تا اقدامات سازمان برای مقابله با این اثرات مورد تحلیل قرار گرفته و راهکارهایی فوری جهت مدیریت بحران در سازمان ارائه شود. اقداماتی که عمدتاً بر نقش دولت تأکید دارند.

ویراست اول گزارش «تأثیرات بحران کرونا بر سازمان تأمین اجتماعی» هم‌اکنون در اختیار سیاست‌گذاران، صاحب‌نظران و کارشناسان این حوزه می باشد.

حجم ویدیو: 4.28M | مدت زمان ویدیو: 00:02:18
ارسال نظر

پربازدیدترین ویدیو ها