یکی از مهمترین بازارهای انحصاری که اخیرا حاشیه‌های زیادی در برداشته ورق‌ فولادی است که بیش از ۲سال این بازار با آشفتگی…

عناوین بیشتر