با اجرایی شدن تحریم‌ های اتحادیه اروپا رخ داد؛

کاهش صادرات محصولات نفتی روسیه

رویترز بر اساس داده های منابع صنعتی تخمین زده است که صادرات محصولات نفتی روسیه از طریق دریا در ماه فوریه با اجرایی شدن تحریم اتحادیه اروپا و محدودیت های قیمتی G۷ برای سوخت روسیه، ۱۰.۴ درصد کاهش یافته است.

کاهش صادرات محصولات نفتی روسیه

به گزارش اقتصادآنلاین، بر اساس داده ها و محاسبات رویترز، مجموع محموله های فرآورده های نفتی از بنادر روسیه در ماه گذشته به ۹.۵۳۱  میلیون تن کاهش یافت که نسبت به ۱۱.۷۸۱ میلیون تن صادرات دریایی در ژانویه کاهش یافت.

بیشترین کاهش در صادرات دریایی از بنادر دریای سیاه روسیه و از دریای آزوف مشاهده شد که در آن حجم ۲۰.۵ درصد کاهش یافت. منابع بازار به رویترز گفتند بخشی از این کاهش به دلیل شرایط سخت دریا و هوای طوفانی بوده است.

صادرات فرآورده های نفتی از بنادر دریای بالتیک در روسیه ۴.۱ درصد کاهش یافت در حالی که صادرات از بنادر خاور دور ۱۸.۹ درصد افزایش یافت. با این حال، روسیه به میزان قابل توجهی سوخت کمتری از بنادر خاور دور خود صادر می کند.

پیش از ممنوعیت اتحادیه اروپا بر فرآورده های نفتی روسیه، روسیه شروع به انتقال محموله های نفتی خود به شمال آفریقا و آسیا کرد.رویترز هفته گذشته به نقل از منابع تجاری و داده های کشتیرانی Refinitiv گزارش داد که گفته می شود روسیه صادرات گازوئیل خود به عربستان سعودی را هم از طریق محموله های مستقیم و هم از طریق انتقال کشتی به کشتی تسریع می کند.

با استفاده از بارگیری STS، روسیه مسیرهای تانکرهای عازم آفریقا و آسیا را پس از اینکه مسکو از صادرات سوخت به اتحادیه اروپا منع شد، کوتاه می کند.در عین حال، اروپا واردات گازوئیل از خاورمیانه و آسیا را افزایش می دهد تا از دست دادن بشکه های روسیه که حدود ۶۰۰۰۰۰ بشکه در روز قبل از تحریم ۵ فوریه وارد می کرد، جبران کند.

به گفته جی پی مورگان، صادرات سوخت روسیه ممکن است در نتیجه تحریم اتحادیه اروپا ۳۰۰ هزار بشکه در روز کاهش یابد، اما این بانک افزود که روسیه می تواند تولید نفت خام خود را در سطح قبل از جنگ حفظ کند. جی پی مورگان افزود، اما بازگشت روسیه به سطح تولید نفت خام قبل از همه گیری دشوارتر خواهد بود.

 

ارسال نظر
ارسال نظر