تعامل با رسانه با هدف شفافیت در اولویت جندی‌ شاپور است

در ۳۰ امین سالگرد تاسیس جندی شاپور، تعامل با رسانه ها در اولویت این شرکت است.

نویسنده: خسرو رودانی*
تعامل با رسانه با هدف شفافیت در اولویت جندی‌ شاپور است

 باتوجه به نزدیک شدن به سی سالگی شرکت جندی شاپور از آنجاییکه افتخارات و تقدیرنامه های بسیار در کارنامه این شرکت در سرتاسر ایران گواه زحمات و موفقیت‌های همکارانم در این شرکت در عرصه صنعت بوده است و در سراسر این سال‌ها مسئولیت‌های اجتماعی نیز جزء اصول و بدیهیات با این شرکت پیوند داشته است لازم می‌دانم ضمن تشکر از همکارانم باتوجه به اینکه متاسفانه مدیران تَرک فعلی و فضایی افزایش یافته و به جای طی مسیرهای واقعی و قانونی و انجام کار مفید ، بیشتر ترجیح می دهند برای پوشاندن ضعف‌های خود، فضاسازی نموده و از احترام به اصول حرفه ای بعضی از شرکت‌ها و افراد سوءاستفاده کنند.

لذا لازم می بینیم که از رسانه ها جهت هرگونه پرسش و پاسخ در ارتباط با عملکرد شرکت خود دعوت کرده و آماده همه گونه پاسخگویی مستنداً می باشیم تا از هرگونه فضاسازی یک‌طرفه مغرضان و مسئولین فضایی جلوگیری بعمل آوریم و منبعد نیز با توجه به اهمیت دادن بعضی از مسئولین به حرفها و حدیث‌ها به جای کنکاش و بررسی مستندات این رویه روشنگری را ادامه خواهیم داد تا به بی کفایتان فرصت سوءاستفاده از اخلاق و اصول حرفه ای دیگران را ندهیم و آنان را مجبور به طی مسیر اصولی و قانونی و پاسخگویی کنیم و در واقع این مسیر حرکتی در جهت ادای دین به مدیران و مسئولین زحمت کش و دلسوز واقعی خواهد بود.

*مدیرعامل جندی‌شاپور

ارسال نظر
ارسال نظر