تمدید آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران

شرکت پتروشیمی خراسان (سهامی عام) در نظر دارد پروژه احداث تصفیه خانه تکمیلی پساب به روش طرح و ساخت(EPC) را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد صلاحیت واگذار نماید.

تمدید آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران

پیمانکاران واجد شرایط، می توانند نسبت به دریافت اسناد ارزیابی کیفی با مراجعه به سایت www.khpc.ir  اقدام و حداکثر تا پایان وقت اداری چهارشنبه 27 مهر ماه پس از تکمیل اسناد همراه با مدارک مورد نیاز به نشانی ذکر شده در ذیل همین آگهی ارسال نمایند. ضمناً در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر با تلفن 3133 (058) داخلی2780و2695 تماس حاصل فرمایند.

توضیحات: دریافت اسناد و تحویل مدارک هیچگونه حقی برای متقاضیان جهت دعوت به مناقصه ایجاد نخواهد نمود.

آدرس محل تحویل اسناد: دبیرخانه حراست مجتمع پتروشیمی خراسان واقع در بجنورد کیلومتر 17 جاده بجنورد به شیروان تلفن تماس 3133-058.

روابط عمومی شرکت  پتروشیمی خراسان (سهامی عام ) 

ارسال نظر