کد خبر 582415

تنش آبی در آینده

تا سال ۲۰۴۰ ایران جز پرتنش‌ترین مناطق دنیا با تنش آبی بالای ۸۰ درصد خواهد بود.

ارسال نظر