کد خبر 575119

جایگاه‌ های سوخت طبق اولویت به مدار باز می‌ گردد

مدیر سامانه هوشمند سوخت گفت: فروش آزاد سوخت متوقف شد و جایگاه‌ها بنزین سهمیه‌بندی می‌دهند. سهمیه‌های سوخت نه می‌سوزد نه کم و زیاد می‌شود.

ارسال نظر