کد خبر 515929

یک فرصت طلایی برای تجدیدپذیرها

معاون وزیر نیرو در امور انرژی‌های تجدیدپذیر گفت: با توجه به اینکه منابع در نظر گرفته شده برای تجدیدپذیرها افزایش چشمگیری یافته است، پیش بینی می شود که سرعت توسعه تجدیدپذیرها نسبت به گذشته افزایش یابد و اگر تحریم نیز برداشته شود با یک اتفاق عظیمی در تجدید پذیرها رو برو خواهیم شد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا؛ محمد ساتکین با بیان اینکه در سال ۱۴۰۰ منابع مالی به شدت افزایش یافته یعنی عوارض که تنها منبع این صنعت بود و مبلغ حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان را شامل می شد امسال دو برابر شده و عدد ۱۹۰۰ میلیارد تومان در مجلس تصویب شد و از آن سو یک منبع جدید اضافه شده و سوخت صرفه جویی شده که ۱۰ سال بود از قانون آن می‌گذشت اما هرگز عملیاتی نشده بود و سقف آن ۲۵۰۰ میلیارد تومان بوده نیز تخصیص یافته است.

وی با بیان اینکه در مجموع منابع تجدیدپذیرها ۴.۵ برابر قبل شده است، گفت:  منابع دیگری نیز برای بازفروش برق جود دارد که ردیف بودجه آن نیز مشخص شده و با مکانیزم های دیگری همچون فروش برق تجدیدپذیرها یا تولید کنندگان برق رمز ارز و صادرات می توان کسب درآمد کرد و این ها منابعی هستند که لازم نیست مبلغی برای آن هزینه شود که همین مساله باعث توسعه می‌شود وحدود ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ میلیارد تومان ارزش دارد.

به گفته معاون وزیر نیرو، در امور انرژی‌های تجدیدپذیر  امسال حدود پنج تا ۶ برابر منبع جدید به دست آوردیم که در تاریخ تجدیدپذیرها بی سابقه بوده و ناگهان یک جهش چند برابری از سال ۹۹ به ۱۴۰۰ رخ داده است و همین مساله می‌تواند موجب سرعت بخشیدن توسعه انریی های تجدیدپذیر در ایران شود.

ساتکین با بیان اینکه شاید ایران هیچگاه از کل این ظرفیت ها استفاده نکند، گفت:  اینکه چه میزان می توانیم صادرات داشته باشیم بستگی زیادی به سرمایه گذاران و تقاضای کشورهای مقصد دارد اما آنچه بدیهی است که با افزایش منابع توسعه تجدیدپذیرها سرعت می یابد.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر