کرباسیان، مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران گفت: از اوپک خارج نخواهیم شد و با تمام ظرفیت خوراک صنایع پائین دستی را تامین خواهیم کرد. با بکارگیری ظرفیت داخلی ایران دیگر وارد کننده بنزین نیست.

ارسال نظر

پربازدیدترین ویدیو ها