کد خبر 335369

اقتصاد آنلاین گزارش می‌دهد؛

تمرکز بارش دهه دوم بهمن در حوضه آبریز مرزی شرق/ انتظار سیستان به پایان رسید

بارش باران در دهه دوم بهمن سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته در تمامی حوضه های آبریز افزایش یافته است. تمرکز بارش در حوضه آبریز مرزی شرق بود و زیر حوضه رودخانه های سیستان که هیچ بارشی را ثبت نکرده بودند سرانجام بارانی شدند.

اقتصادآنلاین-منصوره محمدی؛ بارش باران در دهه دوم بهمن سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته در تمامی حوضه های آبریز افزایش داشته است. براساس گزارش دفتر مطالعات منابع پایه آب، بارندگی در دهه دوم دوم بهمن سال 97 نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد چشمگیر 95 درصدی داشته است. به طوری که میزان بارش ها از 0.6 میلی متر در سال گذشته به 12.1 میلی متر در سال آبی جاری رسیده است.

انتظار هامون و هیرمند به پایان رسید

حوضه آبریز مرزی شرق که رکورد کم بارش ترین نقطه ایران را در دست دارد، در فاصله زمانی دهم تا بیست بهمن، با ثبت یک رکورد سطح بارندگی این حوضه آبریز را جابجا کرد. این حوضه با یک رشد چشمگیر 98 درصدی 7.4 میلی متر بارش را نسبت به مدت مشابه سال گذشته ثبت کرده است.

این حوضه در بازه زمانی 20 روزه بهمن ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل نیز، یک رشد چشمگیر داشته است، بطوری که میزان بارش ها از 1.7 میلی متر در سال گذشته به 7.4 میلی متر در سال جاری رسیده است.

حوضه آبریز قره قوم رکوردار بارش

حوضه آبریز قره قوم که نواحی شرق و شمال خراسان رضوی را شامل می شود، یکی از پرباران ترین نواحی ایران در دهه دوم بهمن ماه سال جاری بوده است. این حوضه  در بازه زمانی دهم تا بیستم بهمن سال جاری 21.5 میلی متر بارش را ثبت کرده  است که نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد چشمگیر 99 درصدی داشته است.

میزان بارش ها در بازه زمانی 20 روزه بهمن ماه سال جاری در این حوضه، 21.9 میلی متر بوده است که در سال قبل عدد 0.9 میلی متر ثبت شده است و رشد چشمگیر 96 درصدی داشته است.

بارش ها در دریای خزر شدت گرفت

حوضه آبریز دریای خزر که پربارش ترین حوضه به شمار می رود، نسبت به سایر مناطق ایران، با بارش های کمتری روبروست، این حوضه که در ده روز نخست بهمن ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل، از بارندگی کمتری برخوردار بوده، در ده روز دوم با یک شتاب، کسری بارش را جبران کرده است. به طوری که میزان بارش از 2 میلی متر در سال  گذشته به 24.3 در مدت مشابه سال جاری رسیده است.

میزان بارش ها در بازه زمانی 20 روزه بهمن ماه نیز در این حوضه از 23.8 به 45.6 رسیده است که رشد 48ددرصدی داشته است.

دریاچه ارومیه بارانی ماند

در حوضه آبریز دریاچه ارومیه که با یک رکورد بارشی در ده روز ابتدایی بهمن مواجه بودیم، با وجود کاسته شدن از میزان بارش نسبت به مدت مشابه ده روز اول، اما بارندگی ها باز هم ادامه داشت. در دهه دوم بهمن سال جاری 10.7 میلی متر بارش باران در این حوضه ثبت شده است. در سال گذشته در این بازه زمانی هیچ بارشی ثبت نشده که افزایش بارش را نشان می دهد.

میزان بارش ها در بازه زمانی 20 روزه بهمن نیز نسبت به سال گذشته رشد داشته و از 21.2 در سال آبی گذشته به 53 در سال آبی جاری رسیده است.

ترسالی در خلیج فارس و دریای عمان

 در حوضه خلیج فارس و دریای عمان که شاهد خشکسالی گسترده در سالهای قبل بوده ایم، با ادامه بارش ها در دهه دوم بهمن ماه سال جاری، زیر حوضه های خلیج فارس و دریای عمان از وضعیت خشکسالی خارج شدند. این بار آب حتی به رودخانه های بلوچستان نیز رسید. در این حوضه در دهه دوم بهمن ماه 18.7 میلی متر بارش ثبت شده است در حالی که در مدت مشابه سال قبل هیچگونه بارشی ثبت نشده بود.

در زیرحوضه های" رودخانه های سیستان"، "حله رود و رودخانه های کوچک"، "مند، کاریان و خنج" و "کل، مهران و مسیلهای جنوبی" که هیچ بارشی را در بهمن ماه سال گذشته ثبت نکرده بودند، بارش های خوبی به ثبت رسید.

میزان بارش های این حوضه در بازه زمانی 20 روزه بهمن ماه از 2.7 در سال آبی گذشته به 45.8 در سال آبی جاری رسیده است.

ادامه باران در فلات مرکزی

حوضه آبریز فلات مرکزی نیز از بارش ها بی بهره نماند و این حوضه نیز در دهه دوم بهمن ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است، در این حوضه 6.4 میلی متر باران باریده است، در حالی که در مدت مشابه سال قبل هیچگونه بارشی ثبت نشد.

بارش های دهه دوم، کمبود بارش های دهه اول را جبران و میزان بارش ها در بازه زمانی 20 روزه، از 5.8 میلی متر در سال آبی گذشته به 10.4 در سال آبی جاری رسیده است.

بارش ها در  نقاط مختلف کشور همچنان جریان دارد و وضعیت بارندگی در سال آبی جاری نسبت به سال آبی گذشته رشد قابل ملاحظه ای داشته است.

index

بیشتر بخوانید
ارسال نظر