{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 315717

اقتصاد آنلاین گزارش می‌دهد؛

قانون منع بکارگیری بازنشستگان و رفع کردن مستثنیات بی‌شمار آن اقدامی قابل تحسین و به‌جا بود. چرا که نیروسازی و کادرسازی آینده کشور را مختل کرده بود و اجازه بروز و ظهور به جوانان نمی‌داد.

به گزارش اقتصاد آنلاین، اما در شرایط تحریم های کمرشکن موجود، هرچند کادرسازی و استفاده از جوان‌ها کلیدی است، اما تجربه و شناخت شرایط خاص و ویژه امروز هم اهمیت بسیاری دارد. شاید اگر دولت به صورت آگاهانه از سال دوم دولت یازدهم خودش اقدام به کنارگذاشتن بازنشستگان می‌کرد این انتقال تجربیات هم اکنون به ثمر نشسته بود و تجربه و جوانی در کنار هم قرار گرفته بود.

اما امروز که هنوز دوره انتقالی طی نشده، در برخی پست‌های کلیدی نمی‌توان و نباید ریسک کرد. خصوصا پست‌هایی که بیشترین تماس را با تحریم‌ها دارند.

به همین جهت ضروری است که رئیس جمهور محترم با کسب اجازه از مقام معظم رهبری در برخی پست‌های محدود و مرتبط با تحریم‌ها، همچون سفرای کشورهای کلیدی مثل چین، روسیه، هند، مدیرعامل شرکت ملی نفت و معاون اقتصادی وزارت خارجه امکان بکارگیری افراد باتجربه را هرچند بازنشسته داشته باشند.

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری