رییس سازمان انرژی اتمی در کنفرانسی خبری امروز گفت: سازمان انرژی اتمی کارهایی را آغاز کرده و بدون فوت وقتی انجام شده است. سازمان همواره دستش روی ماشه است تا هرگاه مسئولان ارشد دستور بدهند، کار را شروع کنیم.

ارسال نظر

پربازدیدترین ویدیو ها