کد خبر 218417

احتمال تغییر نحوه توسعه میادین نفتی

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران از احتمال تغییر در نحوه توسعه میدان های نفتی ایران در قراردادهای جدید خبر داد.

به گزارش اقتصاد آنلاین، علی کاردر با بیان اینکه تغییر قراردادهای نفتی مستلزم گذشت زمان است گفت: هم اکنون پیش نویس قراردادهای نفتی نهایی شده است.

وی با اشاره به اینکه تغییرات صورت گرفته در قراردادهای نفتی در نحوه توسعه میدان ها بوده است گفت: احتمال دارد توسعه میدان ها فاز بندی شود؛ با اینکه تأکید کرده ایم که روش های EOR و  IOR برای افزایش تولید نیاز داریم، اما هنوز مدل مالی استفاده از روش های ازدیاد برداشت و تفاهم ما در این ارتباط مشخص نیست.

کاردر ادامه داد: کاملا مشخص است که پیمانکار چه کاری را انجام می دهد؛ اما بعد از آن پیمانکار باید تعیین کند چگونه می خواهد با روش های ازدیاد برداشت میدان را توسعه دهد؛ برخی از شرکت ها می گویند می خواهند تزریق آب داشته باشند و برخی دیگر معتقدند باید تزریق گاز باشد؛ عده ای هم گفته اند که از پمپ های درون چاهی استفاده می کنند؛ بنابراین مدل های ازدیاد برداشت متفاوت است.

وی با مقایسه این قراردادها با قراردادهای گازی به ویژه قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی اظهار داشت: در فاز ۱۱ پارس جنوبی، در فاز نخست کاملا مشخص است که چه کاری انجام می دهیم و در فاز دوم که بخش مهندسی آن است، کارشناسان شرکت ملی نفت ایران کارهای محاسباتی آن را انجام دادند؛ به تعبیری در فاز ۱۱ نوع کار را قطعی کردیم؛ این که مثلا کمپرسور بیاورند و روی سکو نصب کنند و یا موارد دیگر. به این ترتیب نوع کار مشخص است؛ اما در مورد توسعه میدان های نفتی هنوز مشخص نشده است.

معاون وزیر نفت رفتار مخازن نفتی را متفاوت با یکدیگر دانست و گفت: رفتار مخزن در همه میادین نفتی متفاوت است و از نظر تکنیکال مخازن ما ظرافت هایی دارند که بسیار مهم است، در حال حاضر هم اصول قراردادی به شرکت های متقاضی توسعه این میادین ارائه شده و نظرات این شرکت ها هم دریافت شده و درک متقابلی از هر مخزن وجود دارد.

وی در مورد بررسی پیشنهادات فنی میادین مورد بررسی در کمیته مشاوران، گفت: در میان میدان های مورد بررسی پیشنهاد فنی لایه نفتی پارس جنوبی قبل از همه به کمیته مشاوران ارسال شد و بعد از آن برای میادین منصوری و اب تیمور این اتفاق افتاد.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر