مرکز آمار اعلام کرد؛

افزایش ۲.۶ واحد درصدی تورم بخش خدمات در بهار ۱۴۰۲ / تورم نقطه‌ای نزدیک به ۱۱۲درصدی تامین جا و غذا!

مرکز آمار در گزارشی تورم نقطه به نقطه بخش­های خدمات را ٦١,٩ درصد اعلام کرد که نسبت به زمستان سال گذشته افزایش ٢.٦ واحد درصدی داشته است.

افزایش ۲.۶ واحد درصدی تورم بخش خدمات در بهار ۱۴۰۲ / تورم نقطه‌ای نزدیک به ۱۱۲درصدی تامین جا و غذا!

به گزارش اقتصاد آنلاین، بر اساس گزارش مرکز آمار در فصل بهار ١٤٠٢، تورم فصلی بخش­های خدمات ١٥,٧ درصد می­باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٨.٩ درصد)، ٦.٨ واحد درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط ارائه‌دهندگان خدمات به ازای تولید خدماتشان در داخل کشور، در فصل بهار ١٤٠٢ نسبت به فصل قبل، ١٥.٧ درصد افزایش دارد. 

در این فصل بیش­ترین تورم فصلی با ٢٢.٩ درصد مربوط به گروه "فعالیت‌های خدماتی مربوط به تامین جا و غذا" و کم­ترین تورم فصلی با ٠.١ درصد مربوط به گروه "آب‌رسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تصفیه" می‌باشد.

در فصل بهار ١٤٠٢، تورم نقطه به نقطه بخش­های خدمات ٦١,٩ درصد می­‌باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٥٩.٣ درصد)، ٢.٦ واحد درصد افزایش داشته است.  به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط ارائه‌دهندگان خدمات به ازای تولید خدماتشان در داخل کشور، در فصل بهار ١٤٠٢ نسبت به فصل مشابه سال قبل، ٦١.٩ درصد افزایش دارد. 

در این فصل بیش­ترین تورم نقطه به نقطه با ١١١.٨ درصد مربوط به گروه"فعالیت‌های خدماتی مربوط به تامین جا و غذا" و کم­ترین تورم نقطه به نقطه با ١٦.٠ درصد مربوط به گروه"اطلاعات و ارتباطات" می­باشد.

در فصل بهار ١٤٠٢، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش­های خدمات در چهار فصل منتهی به فصل بهار ١٤٠٢ نسبت به مدت مشابه در سال قبل ٥٨,٨ درصد می­باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٥٥.٨ درصد)، ٣.٠ واحد درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط ارائه‌دهندگان خدمات به ازای تولید خدماتشان در داخل کشور، در چهارفصل منتهی به بهار ١٤٠٢ نسبت به دوره مشابه سال قبل، ٥٨.٨ درصد افزایش دارد. 

در این فصل بیش­ترین تورم سالانه با ١١٣.١ درصد مربوط به گروه"فعالیت‌های خدماتی مربوط به تامین جا و غذا" و کم­ترین تورم سالانه با ٢٠.٠ درصد مربوط به گروه"اطلاعات و ارتباطات"می­‌باشد.

ارسال نظر
ارسال نظر