اقتصاد آنلاین گزارش می دهد؛

تکلیف یارانه‌ ها پس از حذف ارز ترجیحی چه می‌ شود؟

در طی روزهای گذشته صحبت های متفاوتی درباره حدف ارز ترجیحی و افزایش یارانه ها زده شد" تکلیف یارانه‌ها پس از حذف ارز ترجیحی چه می‌شود؟"در اینجا نگاهی داریم به برخی از صحبت های دولتمردان در این باره.

تکلیف یارانه‌ ها پس از حذف ارز ترجیحی چه می‌ شود؟

برای مشاهده تصویر در اندازه اصلی روی آن کلیک کنید

تکلیف یارانه‌ها پس از حذف ارز ترجیحی چه می‌شود؟

ارسال نظر
ارسال نظر