کد خبر 522987

روند رشد نقدینگی از دولت موسوی تا دولت روحانی

در اینفوگرافیک زیر روند رشد نقدینگی از دولت موسوی تا دولت روحانی بررسی شده است. براین اساس نقدینگی در دولت روحانی ۶.۹ برابر شده است. کمترین میزان افزایش نقدینگی در دولت دوران جنگ ثبت شده است.

ارسال نظر