{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

رئیس جمهور ، سال 1398 را سال افتخار ملت بزرگ ایران و سال اقتصاد بدون اتکا به نفت دانست و تاکید کرد: دولت همه توان خود را برای کاستن از فشارهای اقتصادی دشمنان بر مردم بکار گرفته است و طرحهای عظیمی در سال 98 باوجود همه فشارها ، به بهره برداری رسیده و روند افتتاح این طرحها در سال 99 ادامه می یابد.

کد خبر: ۴۲۵۷۳۰
منبع : پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری
ارسال نظر