سومین کنفرانس حکمرانی و سیاست‌گذاری عمومی، بعد از دو روز برگزاری در مرکز همایش‌های بین‌المللی صداوسیما با هدف گردهمایی و تعامل محققان و سیاست‌گذاران حول موضوعات اساسی حکمرانی، معضلات اقتصاد ایران، راهکارهای بهبود فضای کسب‌و کار، نظام تقنین، نظام انتخابات و تعامل مردم با حاکمیت، مباحث توسعه‌ای، حوزه بین‌الملل و چالش‌های مرتبط با فرهنگ و جامعه، امروز به کار خود پایان داد.

کد خبر: ۴۱۰۲۴۰
عکاس: شیما احمدی
ارسال نظر