کد خبر 392621

ایران درسهولت محیط کسب وکار بانک جهانی چه نمره‌ای گرفته است؟

بانک جهانی در گزارش سهولت کسب و کار در سال ۲۰۱۹ به مساعدترین خاک برای کارآفرینان و فعالان اقتصادی در ۱۱ شاخص میان ۱۹۰ کشور پرداخته است که در این ارزیابی شاهد بهبود نمره ایران و اقداماتی ازقبیل سهولت پرداخت مالیات‌ها و ارتقای سیستم پنجره واحد تجارت فرامرزی هستیم .

بیشتر بخوانید
ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری