کد خبر 379222

تعداد شاغلان در ایران چند رقمی است؟

بر اساس اطلاعات مستند، جمعیت شاغل در بهار ۱۳۹۸به ۲۴میلیون و ۳۸۲هزار و ۷۴۴نفر رسید.این رقم در بهار سال ۱۳۹۶، ۲۳میلیون و ۲۷۴هزار و ۸۳۵نفر بود.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر