{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 370995

بر اساس گزارش مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار بیشترین نرخ بیکاری در میان رشته‌های تحصیلی به گروه "معمـاری و سـاختمان" و کمترین نرخ بیکاری به گروه "خدمات امنیتی" تعلق دارد.

برای مشاهده تصویر در اندازه اصلی روی آن کلیک کنید

03

منبع: مهر
ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری