کد خبر 370995

کدام رشته‌های دانشگاهی بالاترین نرخ بیکاری را دارند؟

بر اساس گزارش مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار بیشترین نرخ بیکاری در میان رشته‌های تحصیلی به گروه "معمـاری و سـاختمان" و کمترین نرخ بیکاری به گروه "خدمات امنیتی" تعلق دارد.

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری