منظور از سالانه‌ سازی چیست و چه محدودیت هایی دارد؟

سالانه‌ سازی ممکن است برای پیش بینی عملکرد مالی یک دارایی، اوراق بهادار یا یک شرکت در سال آینده استفاده شود.

منظور از سالانه‌ سازی چیست و چه محدودیت هایی دارد؟

​معمولاً، برای تعیین نرخ بازده سالانه سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت نرخ بازده آن‌ها به نرخ سالانه تبدیل می‌شود که ممکن است شامل نرخ بازده ترکیبی یا سرمایه‌گذاری مجدد بهره و سود توزیعی سهام نیز باشد. این امر به سالانه‌ سازی نرخ بازده کمک می‌کند تا بتوان عملکرد اوراق بهادار را به شکل بهتری با یکدیگر مقایسه کرد.

سالانه‌ سازی مفهومی مشابه با گزارش ارقام مالی به صورت سالانه است.

نکات کلیدی

برای سالانه‌ سازی یک عدد، نرخ بازده کوتاه‌مدت را در تعداد دوره‌هایی که یک سال را تشکیل می‌دهند ضرب کنید.

بازده یک ماه در 12 ماه ضرب می شود در حالی که بازده سه ماهه در چهار سه ماهه ضرب می شود.

نرخ بازده یا پیش بینی سالانه‌ سازی شده رقمی تضمین نشده است و ممکن است به دلیل عوامل خارجی و شرایط بازار تغییر کند.

آشنایی با سالانه‌ سازی

سالانه‌ سازی اعداد معمولاً برای نرخ های بازدهی که مدت آن‌ها کمتر از یک سال است استفاده می‌شود. اگر بازدهی که برای این کار در نظر گرفته می‌شود قابل ترکیب باشد، در فرآیند سالانه‌ سازی اثرات ترکیب بازده نیز لحاظ خواهد شد. سالانه‌ سازی ممکن است برای تعیین عملکرد مالی یک دارایی، اوراق بهادار یا شرکت استفاده شود.

هنگام سالانه‌ سازی اعداد، عملکرد یا نتیجه کوتاه مدت برای پیش بینی عملکرد در دوازده ماه یا یک سال آینده استفاده می شود. در زیر چند نمونه از رایج‌ترین کاربردهای سالانه‌ سازی آورده شده است.

عملکرد شرکت

بازده سالانه‌ سازی شده مشابه نرخ کارکرد است که به استفاده از عملکرد مالی یک شرکت بر اساس اطلاعات مالی فعلی به عنوان معیار پیش‌بینی عملکرد آتی آن اشاره دارد. نرخ کارکرد به عنوان تعمیمی از عملکرد مالی فعلی شرکت عمل می کند و در آن فرض می‌شود که شرایط فعلی ادامه خواهد داشت.

وام

هزینه سالانه محصولات وامی اغلب به صورت نرخ درصد سالانه (APR) بیان می شود. در نرخ درصد سالانه، تمام هزینه های مرتبط با وام مانند بهره و کارمزد صدور در نظر گرفته و مجموع این هزینه ها به نرخ سالانه ای تبدیل می‌شود که به صورت درصدی از مبلغ وام گرفته شده بیان می‌شود.

نرخ وام های کوتاه مدت را نیز می توان سالانه‌ سازی کرد. محصولات وامی مختلفی از جمله وام های فوری در روز دریافت حقوق و وام های تضمین شده با سند مالکیت، هزینه مالی ثابتی مانند 15 یا 20 دلار را برای وام گرفتن مبلغ اسمی مشخصی به مدت چند هفته تا یک ماه از افراد دریافت می کنند. در ظاهر، هزینه 20 دلاری برای یک ماه گزاف به نظر نمی رسد. با این حال، با سالانه‌ سازی این عدد به رقم 240 دلار می‌رسیم که ممکن است نسبت به مبلغ وام بسیار بزرگ باشد.

مهم

برای سالانه‌ سازی یک عدد، نرخ بازده کوتاه‌مدت را در تعداد دوره‌هایی که یک سال را تشکیل می‌دهند ضرب کنید. بازده یک ماه در 12 ماه ضرب می شود در حالی که بازده سه ماهه در چهار سه ماهه ضرب می شود.

اهداف مالیاتی

مالیات دهندگان با تبدیل دوره مالیاتی کمتر از یک سال به دوره سالانه، نرخ مالیات سالانه را محاسبه می‌کنند. این تبدیل به افراد حقوق‌بگیر کمک می کند تا برنامه مالیاتی موثری را ایجاد و هرگونه پیامد مالیاتی خود را مدیریت کنند.

به عنوان مثال، مالیات دهندگان می توانند برای محاسبه درآمد سالانه درآمد ماهانه خود را در 12 ماه ضرب کنند. مالیات دهندگان با محاسبه درآمد سالانه می‌توانند نرخ مالیات موثر خود را بر اساس این محاسبات برآورد کنند و احتمالا از آن در بودجه بندی مالیات های سه ماهه خود استفاده کنند.

مثال: سرمایه گذاری

نرخ بازده سرمایه گذاری ها اغلب سالانه‌ سازی می شود. فرض کنید سود سرمایه حاصل از بازده ساده (نه ترکیبی) یک سهم در یک ماه 1% باشد. در این حالت، نرخ بازده سالانه آن برابر با 12 درصد خواهد بود زیرا در یک سال 12 ماه وجود دارد. به عبارت دیگر، نرخ بازده کوتاه مدت در تعداد دوره هایی که یک سال را تشکیل می دهند ضرب می‌شود، در نتیجه، بازده ماهانه در 12 ماه ضرب می شود.

با این حال، فرض کنید بازده یک سرمایه گذاری در یک هفته 1٪ باشد. برای سالیانه‌سازی بازده آن، نرخ 1٪ را در تعداد هفته های یک سال یا 52 هفته ضرب می کنیم. در نتیجه، بازده سالانه 52 درصد محاسبه می‌شود.

ملاحظات ویژه و محدودیت های سالانه‌ سازی

نرخ بازده یا پیش بینی سالانه‌ سازی تضمین نشده است و ممکن است به دلیل عوامل خارجی و شرایط بازار تغییر کند. سرمایه گذاری خاصی را در نظر بگیرید که در یک ماه 1٪ بازده داشته است، در این صورت بازده این اوراق بهادار به صورت سالانه بایستی 12 درصد باشد. با این حال، بازده سالانه یک سهم را نمی توان با استفاده از عملکرد کوتاه مدت آن با درجه اطمینان بالایی پیش بینی کرد.

عوامل زیادی مانند نوسانات بازار، عملکرد مالی شرکت و شرایط کلان اقتصادی وجود دارند که ممکن است بر قیمت سهام در طول سال تأثیر بگذارند. در نتیجه، ممکن است نوسانات قیمت سهام پیش‌بینی سالانه اولیه قیمت آن را نادرست سازد. به عنوان مثال، ممکن است بازده سهمی در ماه اول 1% و در ماه بعد 3%- باشد.

 

ارسال نظر
ارسال نظر