در مرداد ماه ١٤٠٠ "برنج ایرانی درجه یک" با ٣,٤ درصد  بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشت. (منبع)

 

بیشتر بخوانید
ارسال نظر