بانک مرکزی به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید معکوس به مبلغ ۶۶.۸ هزار میلیارد ریال اقدام کرد. (منبع)

 

بیشتر بخوانید
ارسال نظر