تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل کشور  نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) در فصل زمستان ١٣٩٩ به ٦٧,٥ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل ٨.٧ درصد افزایش داشته است. (منبع)

بیشتر بخوانید
ارسال نظر