بر اساس گزارش بانک مرکزی ، نقدینگی در پایان سال گذشته به بیش از ۳۴۷۶ هزار میلیارد تومان رسید که حاکی از رشد بیش از ۴۰ درصدی نسبت به سال ۹۸ است. (منبع)

بیشتر بخوانید
ارسال نظر