مجموع فروش اوراق بدهی در دو مرحله نخست به دو هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان رسید. (منبع)

 

بیشتر بخوانید
ارسال نظر