حد نصاب معاملات بزرگ ، معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از مبلغ شش میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون (6650000000) ریال باشد اعلام شد. (منبع)

 

 

بیشتر بخوانید
ارسال نظر