بیشتر بخوانید
ارسال نظر

  • سهامدار
    ۱ ۰

    قرار بود روحانی کلید به دست تا پایان سال سهام های عدالت را آزاد کند و به پرتفوی سهامدار اضافه شود پس چی شد؟
    کدوم حرف این مردک درست بوده فقط وعده و وعید....