نوبخت از پشتیبانی مالی وزارت بهداشت و صدور مجوز ۵۳ هزار نفر برای استخدام جهت تقویت کادر بهداشت خبر داد. (منبع)

 

بیشتر بخوانید
ارسال نظر

  • ا
    ۰ ۰

    والله‌من‌رشته‌مددکاریم‌ازبیمارستان‌که‌حق‌من‌بودباشم‌بیرونم‌کردن‌ویه‌فردی‌که‌مربوط‌به‌این‌رشته‌نبوداگذاشتن