برای همسان سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی ۳۲ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است. (منبع)

 

بیشتر بخوانید
ارسال نظر