435 هزار نفر واجدی شرایط مسکن ملی به بانک‌ها معرفی شدند و یا در مراحل تکمیل مدارک هستند. (منبع)

 

 

بیشتر بخوانید
ارسال نظر