بیشتر بخوانید
ارسال نظر

  • ناشناس
    ۱ ۰

    پول رایج کشورماریال است نه دلاروقتی بازارکشورمااینقدربرای دلارتبلیغ شودونسبت به این ارزریال ضعیف شودیعنی اقتصادناپایدارواقتصادناپایداریعنینارضایتی اقشارضعیف ومتوسط وثروتمندشدن دلال وسوداگرپس بفکرجایگاه وارزش ریال باشیم نه تبلیغ دلارترامپ ونتانیاهو درمیان دلالان وسوداگران

  • حسن خسروی
    ۱ ۰

    دلار تا 9500 جادارد که پایین بیاید