در آبان ماه امسال در کـل کشـور حـدود ۵۳۲ هـزار فقـره چـک رمـزدار بـه ارزشـی معادل ۱۱۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان وصول شد. (منبع)

 

 

بیشتر بخوانید
ارسال نظر