بیش از ۲۲۳ هزار نفر در مرحله سوم طرح مسکن ملی ثبت نام انجام دادند. (منبع)

 

بیشتر بخوانید
ارسال نظر