برای سال آینده تمام کارگران مشمول قانون کار بین ۳میلیون و ۸۲۰هزار تومان تا ۵میلیون و ۷۳۰هزار تومان عیدی خواهند گرفت. (منبع)

 

بیشتر بخوانید
ارسال نظر