۹ میلیون نفر از ۳۴ میلیون نفر مشمول طرح کمک معیشتی کرونا؛ تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد هستند. (منبع)

 

بیشتر بخوانید
ارسال نظر