متوسط افزایش هزینه اجاره بها برای کل خانوارهایی که تمدید قرارداد داشته اند، در فصل پاییز ١٣٩٩ برابر با ٣٤,٠ درصد است. (منبع)

 

بیشتر بخوانید
ارسال نظر