۹میلیون و ۷۲۶هزار تومان؛ ارزش روز سهام عدالت

۹میلیون و ۷۲۶هزار تومان؛ ارزش روز سهام عدالت

ارزش سبد ۵۳۲هزار تومانی سهام عدالت به ۹میلیون و ۷۲۶هزار تومان رسید. (منبع)

 

ارسال نظر