۵ میلیون و ۷۳۹هزار تومان؛ ارزش سهام عدالت قابل فروش

۵ میلیون و ۷۳۹هزار تومان؛ ارزش سهام عدالت قابل فروش

ارزش ۶۰ درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار تومانی سهام عدالت به ۵ میلیون و ۷۳۹هزار تومان رسیده است. (منبع)

 

ارسال نظر
ارسال نظر