در آذرماه بیشترین افزایش قیمت در گروه "لبنیات، تخم مرغ و انواع روغن" نسبت به ماه قبل مربوط به روغن نباتی جامد با ١۱۷.۳ درصد افزایش قیمت بود. (منبع)

 

بیشتر بخوانید
ارسال نظر