در مرحله اول از ثبت نام مسکن ملی ۴۶۰ هزار نفر از متقاضیان مسکن ملی واجد شرایط شناخته شدند. (منبع)

 

 

بیشتر بخوانید
ارسال نظر