در آبان ۱۳۹۹ تعداد قرارداد خرید و فروش ملک که در شهر تهران به امضا رسیده نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۱۲ درصد افزایش نشان می دهد. (منبع)

 

بیشتر بخوانید
ارسال نظر