بیشتر بخوانید
ارسال نظر

 • کسری
  ۶ ۰

  سعدی تورو قران بفروش بابا چقد, صبر کنیم بفروش, دیگه لعنت خدا به شماها که اینقد, اذیتمون میکنید توروقران بفروشید دیگه سه ماه نیم زده توصف معامله

 • کیوان
  ۲ ۰

  کارگزارها آگاه بسیار سایت نامنظمی داره
  من فکر میکنم اینا با پول ما کاز میکنند وگرنه سه ماه در صف فروشیم و ۱۵۰۰تومان اومد حسابمون

 • تنها
  ۳ ۰

  اقاتوراخدابفروشید من لازم وارم میخوام بفروشم حتی باضرر باشه لغوبه دردم نمیخوره لازم دارم که گذاشتم فروش

 • آرش حسنی ناشنوا
  ۵ ۰

  ۳۰درصد دوم فروختم هیچ پول واریز نکرد از شهریور تا الان گرفتارم من بهزیستی تخت پوشش بانک پارسیان

 • سلام کسی از ملی واریزی داشته بگه ۳۰ درصد دوم میگم
  ۰ ۶

  سلام کسی از ملی واریری داشته برای ۳۰ درصد دوم بگه

 • میلاد
  ۵ ۰

  با سلام کارکزاری سعدی تورو قران بریز بفروش حتی با ضرر بابابه خداوندی خدا پول لازمم از کرونا بدتر بیپولیه

 • ناشناس
  ۰ ۰

  پس کو بانک ملی پولمونوبریز خسته شدیم