طی ۹ ماه گذشته هزینه مصالح ساختمانی تا پایان مرحله اسکلت ۱۴۰ درصد افزایش یافته است. (منبع)

 

بیشتر بخوانید
ارسال نظر