سهمیه شهر جدید پرند از طرح اقدام ملی ۲۵هزار واحد است که ۳۳هزار نفر ثبت نام کردند و ۱۶هزار نفر تایید شدند؛ آورده اولیه هر نفر ۴۷میلیون تومان خواهد بود. (منبع)

بیشتر بخوانید
ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری