مشاهدات میدانی از بازار خودروی پایتخت حاکی از رشد یک تا ۱۲میلیون تومانی قیمت خودروها نسبت به روز شنبه ابتدای هفته جاری (۱۲مرداد ماه) است. (منبع)

بیشتر بخوانید
ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری