دریافت کنندگام وام ودیعه مسکن می‌توانند 3ساله و درمدت 36ماه اصل وفرع وام را به بانک بپردازند. (منبع)

بیشتر بخوانید
ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری