بیشتر بخوانید
ارسال نظر

  • ایرانی
    ۰ ۳

    این قشرزحمتکش واقعامستحق این اضافه هستند.مخصوصادراین ذوران کرونابندگان خداخیلی زحمت کشیدندواینقدردرخانه ماندندکه یادشان رفت که شاغل هستند.آخه افزایش حقوق چی.کشک چی؟خیلی کارمیکنن؟خداییش این حقوق هم که دریافت میکنندماراضی نیستیم.

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری